Terug naar overzicht

Relatie Manuele therapie en Bekkenfysiotherapie

Relatie Manuele therapie en Bekkenfysiotherapie

Relatie manuele therapie en bekkenfysiotherapie

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in ons vak. Daarom doen wij elk jaar verschillende cursussen. Sylvia heeft in september een cursus gevolgd als aanvulling op haar opleiding manueel therapeut en vertelt daarover.

In september heb ik een 2-daagse cursus gevolgd over de samenwerking tussen de bekkenfysiotherapeut en de manueeltherapeut. Deze cursus werd gegeven door bekkenfysiotherapeuten. Het heeft mij meer inzicht gegeven in bekkenproblematiek en de relatie met lage rugklachten, pijn rondom het bekken en de stuit en de werking van de bekkenbodem. Het bekken en de lage rug liggen natuurlijk dicht bij elkaar en kunnen elkaar dus ook behoorlijk beïnvloeden. Zeker bij problemen in dit gebied.

Vooral aan het stuitje en de functie van de bekkenbodem wordt binnen de opleiding tot manueel therapeut vrijwel geen aandacht besteed. Daardoor betrok ik binnen de praktijk altijd al gauw onze bekkenfysiotherapeute Peep hierbij. Met de nieuwe inzichten kan ik 'breder' kijken naar het gehele bekken en de behandeling hier ook op afstemmen. 

We weten elkaar binnen de praktijk al goed te vinden, maar met deze nieuwe inzichten kunnen wij hopelijk nog meer uit de samenwerking halen!

Andere nieuwsitems