Wat is een Pluspraktijk en wat betekent het HKZ keurmerk?

 

PlusPraktijk

Onze praktijk is benoemd tot PlusPraktijk door Zilveren Kruis Achmea. Wat is nu een PlusPraktijk? Dit zijn fysiotherapiepraktijken die een stapje verder gaan dan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. Bijvoorbeeld met aanvullende programma’s of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, de klanttevredenheid, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Momenteel is circa 10% van alle praktijken in Nederland een PlusPraktijk.

HKZ Keurmerk

Er is een keurmerk voor instellingen in de zorgsector. Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De eisen van dit keurmerk is vastgesteld door de sector zelf, de overheid maar ook door patiënten en consumenten. Het HKZ Keurmerk betekent dat de praktijk:

 

Sinds mei 2010 heeft onze praktijk dit keurmerk gekregen omdat wij aan alle voorwaarden voldoen; we bieden optimale zorg en bij ons staat de patiënt altijd centraal.