Title van de afbeelding
De arbeidsfysiotherapeut
Terug naar overzicht

 

Wat doet de arbeidsfysiotherapeut?
 

Het werk van de specialistische arbeidsfysiotherapeut is tweeledig; lichamelijk klachten behandelen en het voorkomen van klachten om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut, na grondig onderzoek, de werkgever voor optimale arbeidsomstandigheden zodat de arbozorg verbeterd. U kunt denken aan aanpassingen in het proces, de werkwijze, de werkplekinrichting en voorlichting en training van groepen medewerkers. Onderkent u vroegtijdig de bedreigingen van de gezondheid van uw werknemers? Dan zal uitval op de werkvloer verminderen.

Onze arbeidsfysiotherapeut is ook actief bij re-integratietrajecten en geeft werkgerichte trainingen en begeleiding.

Stap 1: verheldering van uw vraag

In een oriënterend gesprek verhelderen wij uw vragen. Waar loopt u of uw werknemer(s) tegenaan? Wat zijn uw wensen? Denkt u dat het nodig is om andere professionals in ons netwerk in te schakelen voor een optimaal resultaat?

Stap 2: analyse en beoordeling

De arbeidsfysiotherapeut analyseert en beoordeelt de arbeidssituatie ter plekke op gebied van houding, bewegen en ergonomie. Hij onderzoekt de werkplek en hoe de werknemer de werkzaamheden uitvoert. De aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar het oplossen van klachten, maar direct ook naar het omgaan met en voorkomen van die klachten. Vaak is het ook nodig om te beoordelen of de medewerker fysiek in staat is de werkzaamheden uit te voeren die hij/zij moet verrichten. Voor een compleet beeld neemt de fysiotherapeut testen af bij de werknemer en bespreekt zijn of haar leefstijl. Dan moet u denken aan eigen beweeggedrag, spanning en stress, eetgewoontes en roken.

Stap 3: advies of interventievoorstel

Uit de analyse en beoordeling stelt de arbeidsfysiotherapeut een advies of interventievoorstel op. Dit is altijd maatwerk. Mocht een multidisciplinaire insteek nodig zijn voor een optimaal resultaat, dan verzorgt de arbeidsfysiotherapeut dit ook. Wij werken samen met een netwerk van hulpverleners zoals psychologen, voedingsdeskundigen etc.

Sinds 2002 begeleiden en adviseren wij organisaties om hun medewerkers vitaal en optimaal inzetbaar te krijgen én te houden. Dit alles biedt onze praktijk tegen een scherp tarief.

Vergoeding en verwijzing

Vraagt u zich af of u een verwijzing nodig heeft? En wilt u weten of u (voldoende) verzekerd bent? Belt u dan gerust met onze praktijk voor meer informatie.