Title van de afbeelding
De arbeidsfysiotherapeut
Terug naar overzicht

 

Mogelijkheden arbeidsfysiotherapie

Om de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers te behouden en te verbeteren zijn er diverse mogelijkheden. De fysiotherapeut bepaalt samen met u als werkgever wat nodig is. Van belang is een traject uit te zetten dat past bij de knelpunten die in het oriënterende gesprek zijn vastgesteld. In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om zowel de individuele medewerker als groepen medewerkers te begeleiden of te trainen.

Een greep uit de mogelijkheden voor arbeidsfysiotherapie zijn:

Meten en testen

De arbeidsfysiotherapeut brengt de fysieke en mentale risicofactoren voor de gezondheid van de medewerkers snel in kaart door metingen en testen. Hiervoor zijn verschillende methoden. Bijvoorbeeld bij een fysieke screening brengt de fysiotherapeut de lichamelijke klachten in kaart. De medewerker wordt getest op kracht, beweeglijkheid, stabiliteit en uithoudingsvermogen etc. Maar misschien is het nodig om de situatie op de werkplek te screenen. De fysiotherapeut kijkt dan bijvoorbeeld naar de hoogte van het bureau en beeldschermen of de stahoogte bij de lopende band. Dit is geheel afhankelijk van uw vraagstelling.

Op basis van de meet- en testresultaten geeft de arbeidsfysiotherapeut u een advies. Dit kan leiden tot een door ons verzorgd trainings- en/of begeleidingstraject.

Werkplekbegeleiding

Een advies kan zijn dat we een medewerker of een groep medewerkers begeleiden bij de werkplek. Hoe kan de medewerker het werk anders doen om klachten op te lossen of te voorkomen? Hier komt vaak bewustwording en leefstijlaanpassing om de hoek kijken. Als een medewerker altijd gewend is geweest om een handeling op een bepaalde (verkeerde) manier te doen, moet de medewerker bereid zijn dat te veranderen.

Werktrainingen

Als er fysieke problemen geconstateerd zijn of u als werkgever verwacht dit, kan een werktraining de oplossing zijn. Het doel van deze training is mensen fysiek sterker maken, waardoor klachten verdwijnen of voorkomen worden. De arbeidsfysiotherapeut traint de medewerkers zo veel mogelijk op werkgerelateerde handelingen. Als iemand bijvoorbeeld de hele dag kisten van de grond op een band moet tillen, dan trainen we daar gericht op. Werktrainingen geven we individueel of groepsgewijs. Bij groepstrainingen is preventie vaak de insteek.

Herstelbegeleiding

Zijn er medewerkers in uw bedrijf die momenteel niet deelnemen aan het arbeidsproces? Voor deze mensen bieden we herstelbegeleiding aan. Naast fysieke training, het werken aan de opbouw van conditie en uithoudingsvermogen, besteden we aandacht aan de mentale weerbaarheid. Het doel is dat uw medewerker beter in zijn/haar vel komt te zitten. Vaak zetten we een hersteltraining in bij een re-integratietraject in samenspraak met de Arboarts.

Vergoeding en verwijzing

Vraagt u zich af of u een verwijzing nodig heeft? En wilt u weten of u (voldoende) verzekerd bent? Belt u dan gerust met onze praktijk voor meer informatie.